Rozwód to olbrzymia trauma i negatywne przeżycie dla obojga małżonków, jak również dla ich dzieci, najbliższej rodziny, znajomych. W wielu przypadkach okazuje się, że para często dąży do osiągnięcia własnych celów (np. wyznaczenie głównego opiekuna małoletnich dzieci, wysokie alimenty) i nie szuka możliwości porozumienia się. To znacząco wydłuża sprawy rozwodowe. 

Skąd tak duża ilość rozwodów?

Według danych GUS szacuje się, że dzisiaj nawet co trzecie małżeństwo rozpada się i kończy rozwodem. Powody takiego stanu rzeczy są różne, jednak podstawą jest tu fakt, że dzisiaj rozwody nie wiążą się z ostracyzmem jak jeszcze 20-30 lat temu. Obecnie też wiele mówi się o komforcie małżonków i dobru dzieci – liczni psycholodzy są zdania, że w wielu przypadkach rozwód powinien mieć miejsce ze względu na dobro małoletnich dzieci. Wśród najczęstszych powodów wymienianych we wnioskach rozwodowych wymienia się różnice nie do pogodzenia (najczęściej są to kwestie światopoglądowe czy wyznaniowe), różnice w chęci lub niechęci do posiadania potomstwa, ale również niewierność małżeńska czy też przemoc. O przyczynach rozwodów przeczytamy również na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Kiedy pomoc adwokata okaże się niezbędna?

W wielu przypadkach małżonkowie dążą do porozumienia i szybkiego sfinalizowania rozwodu. Niestety, kiedy w grę wchodzi opieka nad dzieckiem czy spory majątek pary walczą o to, co w ich przekonaniu im się należy. W takich sytuacjach pomocna może okazać się obecność na sali adwokata. Wynajmując profesjonalistę możemy być pewni, że zadba on o nasze dobre imię i interesy. Zanim jednak podejmie się on sprawy musi on dobrze poznać temat i bezstronnie ocenić nasze szanse na powodzenie. Dodatkowo zadaniem adwokata jest reprezentowanie nas w sądzie. 

Comments are closed.